• Documentele se completeaza cu pix albastru si se semneaza olograf 
 • Copie de la: 
  • Carte de identitate
  • Certificat de Nastere 
  • Certificat de Casatorie, daca este cazul 
  • Ultima diploma de studii absolvite. 
 • De asemenea mai este necesara o adeverinta de la facultate care sa ateste anul de studii in care sunteti. Pe adeverinta se poate scrie: „Necesara la dosarul personal”. 
 • Pentru persoanele angajate este nevoie de o adeverinta de la angajator sau export din reges / revisal.

Persoanele care nu au resedinta in regiunile Nord-Vest sau Centru au nevoie de o viza de flotant din una din regiunile mai sus amintinte ( NV sau CENTRU ).

Documentele grupului tinta, in original, impreuna cu copiile actelor de identitate si adeverinta de la facultate, se vor trimite prin curier la urmatoarea adresa: 

Mun. Targu Mures,
Str. Gheorghe Doja,
Nr.51 – Pensiunea Passion,
Etaj 2, Sala de Conferinte,
Judetul MuresSimon Ovidiu,
Telefon: 0766.376.665

Important!!!
In cazu in care sunteti deja inscris in Grupul Tinta al proiectului va rugam sa ignorati acest mesaj!