SES 4 YOU

Apel: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural
Regiuni mai putin dezvoltate
NV & CENTRU

Obiectivul General al Proiectului

Obiectivul general al proiectului SES 4 YOU este dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul persoanelor cu domiciliul în mediul rural care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul rural. Proiectul se desfășoară pe parcursul a 30 de luni și urmărește înființarea a 34 de structuri sustenabile de economie socială în regiunile Nord-Vest și Centru. Alte obiective specifice includ:

 1. Crearea a 136 de locuri de muncă: Integrarea pe piața muncii a persoanelor din mediul rural, inclusiv a celor aparținând grupurilor vulnerabile.
 2. Formarea profesională: Derularea unor programe de formare profesională pentru 132 de persoane din grupul țintă al proiectului.

Proiectul răspunde obiectivelor din Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2022-2027, având în vedere dezvoltarea de scheme de sprijin pentru antreprenoriatul social și economia socială în mediul rural.

Obiectivul Specific al Proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului SES 4 YOU sunt următoarele:

 1. Creșterea gradului de informare:

  • Derularea a 3 campanii de informare care vizează cel puțin 400 de locuitori din zonele rurale ale regiunilor Nord-Vest și Centru, promovând economia socială și oportunitățile proiectului prin mijloace mixte (electronice și față în față).
 2. Creșterea competențelor antreprenoriale:

  • Derularea programului de formare antreprenorială „Antreprenor în economia socială” pentru 132 de persoane din grupul țintă (inclusiv 41 persoane vulnerabile și 21 persoane de etnie romă), finalizat cu cel puțin 106 certificate recunoscute și cu planuri de afaceri individuale sau în echipă elaborate de participanți.
 3. Organizarea unui concurs de planuri de afaceri:

  • Organizarea unui concurs transparent și obiectiv de planuri de afaceri și selectarea a 34 de planuri de afaceri câștigătoare. Creșterea șanselor de sustenabilitate a firmelor prin oferirea de servicii personalizate de consiliere pentru cei 34 de câștigători ai concursului.
 4. Asigurarea înființării, funcționării și sustenabilității firmelor sprijinite:

  • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului, precum și crearea a 136 de locuri de muncă prin acestea.

Aceste obiective sunt în concordanță cu cerințele și scopurile specificate în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, respectând principiile orizontale ale egalității de șanse și nediscriminării, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, și utilizării eficiente a resurselor.

Informaţii proiect

Perioada de implementare: 01.07.2024 – 31.12.2026

Beneficiar: Asociaţia CIDD Nord-Vest

Partener: Asociaţia Getica

Valoare proiect: 14.756.957,03 lei

Contract: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12/309922

Obiectiv de politică: O Europă mai socială

Prioritate: P3.Protejarea dreptului la demnitate socială

Fond: Fondul Social European+

Operațiune: Acțiunea 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Partenerii Implicati in Proiect

Logo-Getica copy
Asociatia Getica a fost infiintata in anul 2011, este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul de a actiona ca o platforma de intalnire promovand valorile culturii universale, noi idei, prin cercetari, traininguri, conferinte, servicii sociale si alte activitati similare ce sprijina conceptul de dezvoltare durabila incluzand responsabilitatea sociala, prin sondarea opiniei publice, consultanta pentru elaborarea de proiecte si planuri de afaceri, dezvoltarea resurselor umane, informarea si consilierea, medierea muncii pe piata interna.
cidd
Asociatia „Centrul de Inovare si Dezvoltare Durabila Nord-Vest” a obtinut personalitate juridica in anul 2011. Scopul asociatiei este de a dezvolta, inova, promova si pune la dispozitie modele de buna practica in domeniul antreprenoriatului si a managementului resurselor umane in beneficiul persoanelor fizice, juridice si al societatii romanesti in general, pentru dezvoltarea durabila a capitalului uman si cresterea competitivitatii.