Concurs T.I.M.E. 1.0”

ÎNREGISTRARE

1.1 Toți tinerii creatorii de frumos pot aplica, cu limita de vârstă cuprinsă între 12 si 18 ani.

1.2 Dimensiunea operei de artă este liber selectabilă.

1.3 Opera de artă înregistrată trebuie să fie opera artistului și acesta/aceasta trebuie să dețină toate drepturile de autor pentru opera prezentată. Aceasta înseamnă că artistul trebuie să fi realizat el însuși opera de artă și nu trebuie să fie o copie a unei alte opere de artă a altui artist!

1.4 Sunt permise operele de arta ce sunt sub forma de desene si pictura indiferent de tehnica folosita.

1.5 Nu vor fi acceptate opere pornografice, rasiste sau inacceptabile din punct de vedere etic, decizia dacă este o operă de artă acceptate depinde numai de Asociatia Getica.

1.6 Fiecare tânăr poate trimite 2 opere de artă, pentru fiecare lucrare trebuie să completeze un formular, Termenul limită pentru înregistrare este 2 aprilie 2021.

Secțiunea Artă vizuală

1. Concursul “Fii Fericit” de creaţii artistice vizuale se adresează copiilor si tinerilor din Sistemul de protectie a copilului din Regiunea Centru care doresc să îşi exprime creativitatea, sentimentele și preocupările prin creaţii originale având ca mijloc de exprimare limbajul artelor plastice.

2. Concursul are 2 subsecțiuni: desen-pictură și fotografie.

3. Pot participa copii si tinerii din Sistemul de protectie a copilului din Regiunea Centru, cu vârsta cuprinsă între 12 si 18 ani.

4. Tema de acestui Concurs este „Fericire”.

5. Concursul va avea loc în două etape:

I. Etapa de realizare a lucrărilor: în cadrul acestei etape fiecare participant își realizează lucrările (desen-pictură și fotogrfie). Nu este obligatorie participarea la ambele secțiuni.

Înscrierea concurenților se va face pe baza formularului de înscriere ce se gaseste pe site-ul Asociației Getica la sectiunea Concurs în intervalul 5 martie 2021 – 26 martie 2021 https://asociatiagetica.ro/concurs/

II.  Etapa de jurizare. Aceasta etapa se va desfășura cu ajutorul expertilor din cadrul proiectului T.I.M.E. CENTRU și a Președintelui Asociației Getica, această etapă  este esențial pentru calitatea listei de premii!

1)Asociația Getica  împreună cu Expertii din proiectul T.I.M.E. Centru se va ocupa de partea de jurizare.
 
 De ce ? Pentru că suntem cei mai calificați si mai dornici de a selecta lucrările cu cel mai bun impact estetic,emotional, abordarea personala si tehnica de lucru a lucrărilor.

2) Selectarea lucrărilor
Juriul trebuie să evalueze lucrările pe următoarele criterii: Originalitate, estetică, emoție, tehnică și să își dea opinia personală. Această evaluare are loc timp de 3 până la 7 zile.


8. Premiile câștigătoare se vor decide pe baza evaluării membrilor juriului. Lista evaluărilor va fi vizibilă pentru toți artiștii care participă la concurs.

9. Pentru fiecare secține se vor acorda premiile I, II, III si Mențiune.

10. Desemnarea câștigătorilor se va face conform clasamentului întocmit în baza punctajelor obţinute de fiecare participant în fișele de jurizare, conform criteriilor de evaluare.

11. Deciziile juriului nu pot fi contestate.

12. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs pe cei care încalcă prezentul regulament

13. Vernisajul expoziției se va face in mediu online pe site-ul asociatiei si o sa aiba loc pe data de 2 aprilie 2021. Premierea câștigătorilor se va face in cadrul evenimentului organizat in cadrul proiectului T.I.M.E Centru, în data de….

14. Participanții au cunoștință și sunt de acord, cu folosirea copiilor lucrărilor lor, la manifestările ulterioare și / sau la materialele publicitare.

15. Toţi tinerii participanţi şi  instructorii de educație  vor primi diplome de participare.

16. Odată cu înregistrarea sa, artistul acceptă aceste termene si conditii.

17.  Drepturile de autor asupra operei de artă rămân în permanență la artist, însă Asociația Getica are dreptul de a publica opera de artă pe propriul site web, precum și pe toate platformele sale de socializare, precum și în presa scrisă care se referă la Asociația Getica.

18. Nu se va încheia nicio corespondență cu privire la votul public; acțiunea în justiție este exclusă.

19. Termenilor și condițiilor generale sunt redactate în limba română.

 La festivitatea de premiere se vor distribui chestionare de feedback, de care echipa de organizare a proiectului va ţine seama la organizarea următoarelor ediţii.

Nu se percepe taxa de participare.