Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritara 6 – Educatie si competente; Contract POCU/829/6/13/ ID: 141999

Proiectul se adreseaza studentilor incepand cu anul 2 de studii de licenta, masteranzilor, doctonanzilor, precum si elevilor de anul 2 din institutiile postliceale de invatamant

Grupul Tinta este format din 350 de persoane care beneficiaza de un curs de Competente Antreprenoriale si doresc dezvoltarea unei activitati antreprenoriale independente

In urma derularii Concursului de Planuri de Afaceri se infiinteaza 16 afaceri cu subventionare 100% nerambursabila in suma de: 6 x 100.000 Euro, 5 x 80.000 Euro, 5 x 60.000 Euro

141999

innoCENT NORD-VEST

Obiectivul general al proiectului „innoCENT NORD-VEST” urmareste dezvoltarea unei abordari integrate de masuri de sprijin pentru un numar de 341 de persoane din mediul urban si rural din Regiunile Nord-Vest si Centru ale Romaniei, in scopul sporirii relevantei pe piata fortelor de munca ale educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca si consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, facilitarii tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca.

Grupul Tinta

Grupul Tinta este format din 341 de persoane cu domiciliul in regiunea Nord-Vest si Centru ale Romaniei si fac parte din urmatoarele categorii

STUDENTI

Studenti, cel putin anul 2 de studii de licenta

MASTERANZI

Masteranzi, in ciclu de studiu

DOCTORANZI…

Doctoranzi, in ciclul de studiu…

Proiectul Ofera

FURNIZAREA SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALA CURS COMPETENTE ANTREPRENORIALE- 60 de ore .Pentru motivarea participarii la programul de formare antreprenoriala, cursantii vor primi o subventie de 300 lei

Organizarea unui concurs privind selectarea si finantarea a 16 planuri de afaceri cu subventii de: 6 x 100.000 Euro, 5 x 80.000 Euro, 5 x 60.000 Euro (echivalentul in lei a cursului valutar in momentul scrierii proiectului) care vor crea minim 65 locuri de munca.

Stagii de practica pentru castigatorii concursului de planuri de afaceri

Servicii de consiliere si mentorat

Acordarea sprijinului financiar sub forma micro-granturilor

Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

Corigendum NR 1 LA DOCUMENTATIA DE CONCURS A PLANURILOR DE AFACERI din cadrul proiectului ”innoCENT NORD-VEST” POCU/829/6/13/141999

Avand in vedere CEREREA DE FINANTARE APROBATA proiect” innoCENT NORD-VEST” POCU/829/6/13/141999 se modifica perioada de sustenabilitate de la minim 6 luni la minim 9 luni in etapa III de implementare, conform cererii de finantare aprobate, astfel:

  1. METODOLOGIA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI
  2. Anexa 2 PLAN DE AFACERI
  3. Anexa 6 Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite
  4. Anexa 10 GRILA DE EVALUARE Etapa 1 Toate cele semnalate in prezentul corrigendum nu produce modificari asupra punctajelor din grila de evaluare etapa II -anexa 11 .
    Toate celelalte anexe, respectiv conditii raman neschimbate.

Data: 22.03.2022

Documente Relevante

Date de contact

Laurentiu Ivan-Condrache

Telefon: 0766.376.665

Adresa de email: innocent@asociatiagetica.ro