Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritara 6 – Educatie si competente

Contract POCU/829/6/13/ ID: 140424

Proiectul se adreseaza studentilor incepand cu anul 2 de studii de licenta, masteranzilor, doctonanzilor, precum si elevilor de anul 2 din institutiile postliceale de invatamant

Grupul Tinta este format din 350 de persoane care beneficiaza de un curs de Competente Antreprenoriale si doresc dezvoltarea unei activitati antreprenoriale independente

In urma derularii Concursului de Planuri de Afaceri se infiinteaza 13 afaceri cu subventionare 100% nerambursabila in suma de: 100.000 Euro fiecare

Grupul Tinta

Grupul Tinta (CURSANTI,STUDENTI – 12% rromi/rural) este format din 350 de persoane cu domiciliul in toate cele 7 regiuni ale tarii si fac parte din urmatoarele categorii

STUDENTI

Studenti, cel putin anul 2 de studii de licenta

MASTERANZI

Masteranzi, in ciclu de studiu

POSTLICEALA

Cursanti, cel putin anul 2 de studiu

DOCTORANZI

Doctoranzi, in ciclul de studiu

Afaceri Create

Se vor subvenționa 13 planuri de afaceri, in domeniul SNC, care au ca rezultat un minim de 65 locuri de munca nou create.

Cele 13 planuri de afaceri selectate se vor implementa in cele 7 regiuni ale tarii. Afacerile nou create vor funcționa min 12 luni in etapa II, 6 luni in etapa III, având 18 luni de funcționare pe perioada proiectului, respectiv 6 luni de sustenabilitate după finalizarea proiectului.

In urma concursului de Planuri de Afaceri se acorda un ajutor de minimis in valoare de pana la 484350lei (echivalentul a 100.000 euro la momentul scrierii proiectului) care vor crea minim 65 locuri de munca.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului PLANULUI DE DEZVOLTARE REG(PDR) 2014-2020 prin înființarea de noi afaceri creatoare de locuri de munca, înființând-se minim 5 noi locuri de munca in cadrul fiecărei afaceri noi create.

Date de contact

Manager Proiect: Laurentiu Ivan-Condrache

Telefon: 0766.376.665

Adresa de email: arc@asociatiagetica.ro