In cadrul proiectului „InnoCENT NORD-VEST” CONTRACT POCU 829/6/13/141999,  au fost depuse un numar de 31 Planuri de Afaceri in Concursul de evaluare si selectie planuri de afaceri.
 
Proiectul „innoCENT NORD-VEST”  ID POCU 141999, promovează tratamentul egal intre femei si bărbați, pe tot parcursul desfășurării activităților, fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferința, indiferent de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap s.a.
 
 Pentru a asigura egalitatea de sanse, transparenta si bunul mers al proiectului s-a realizat un registru al planurilor de afaceri depuse de catre beneficiarii selectati si inregistrati in grupul tinta de catre Partener, un registru de castigatori selectati  si inregistrati in grupul tinta de catre Partener si un registru general a planurilor de afaceri depuse si al castigatorilor din cadrul proiectului „InnoCENT NORD-VEST” CONTRACT POCU 829/6/13/141999.
Categorii: innoCENT NV