Anunț demarare activitate de informare a publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului SES 4 YOU

În cadrul proiectului „SES 4 YOU”, contract PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12/309922, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European+, „Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS)”, Prioritate P03. „Protejarea dreptului la demnitate socială”, Obiectiv specific ESO4.1. „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”, Apel de proiecte: „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate”anunțăm că:

Activitatea de informare a publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului va demara după finalizarea metodologiei și a instrumentelor de lucru, la o dată care va fi comunicată ulterior.

Contact: office@cidd.roses4you@asociatiagetica.ro.

Categorii: SES 4 YOU