Atunci cand doresti să te angajezi undeva esti intrebat de calificarile pe care le ai. Pentru a dovedi că ai o anumită calificare trebuie să ai o diplomă care să sustina acest lucru. Putină lume stie insa exact care sunt conditiile legale pentru a obtine o diplomă si ce trebuie să faca concret pentru a fi calificat intr-o meserie anume.

“Pregătire într-un anumit domeniu de activitate profesională”. Conceptul de calificare este strans legat de cel de FORMARE PROFESIONALA. Calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea si formarea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăsoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii.

Formarea profesională incepe cu etapa de “pregatire profesionala” realizată prin pregatirea scolară, liceală sau universitară. In functie de institutiile de invătămant absolvite si de specializare, potrivit legislatiei romanesti, absolventul poate obtine o anumită calificare care ii dă dreptul să profeseze intr-o anumită meserie.

Cei care frecventeaza institutii de invătămant care la final nu oferă o calificare, pentru a se califica intr-o anumită meserie si a obtine o recunoastere oficială, sunt nevoiti să urmeze cursuri autorizate de formare profesională. Formarea profesională iniţială asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.

Participarea la cursuri de formare profesională este recomandată si celor care la finalizarea scolii obtin o diplomă care atestă că sunt calificati intr-o anumită meserie dar care doresc să-si imbunătătească cunostintele practice pentru a fi mai bine adaptati la conditiile locului de muncă.

Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe. 

LEGAT DE OBTINEREA UNEI CALIFICARI ESTE IMPORTANT DE STIUT CĂ POTRIVIT LEGISLATIEI ACTUALE EXISTA 5 NIVELE DE CALIFICARE.

Nivelul 1          

Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi. Munca presupune în special activităţi simple, de rutină.         

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: de regulă, învăţământ obligatoriu şi formare profesionalăFormarea profesională este dobândită fie în cadrul învăţământului profesional prin şcoala de arte şi meserii, fie printr-un program de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.

Nivelul 2          

Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi si in plus există o responsabilitate colectivă în cadrul activităţilor desfăşurate, care presupune colaborarea cu colegii. Munca presupune o gamă largă de activităţi realizate în contexte variate. Unele dintre aceste activităţi sunt complexe sau nerutiniere. 

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: cel puţin învăţământ obligatoriu şi calificare profesională prin învăţământul profesional – şcoală profesională – sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.

Nivelul 3          

Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca presupune o gamă largă de activităţi complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.
Formarea profesională care oferă acces la acest nivelînvăţământ liceal – filiera tehnologică şi vocaţională sau învăţământ postliceal ori învăţământ liceal şi program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor.

Nivelul 4          

Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, putând desfăşura şi activităţi de tip managerial. Munca presupune aplicarea cunoştinţelor într-o gamă largă de activităţi complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea de proceduri diverse sau definirea altora noi.
Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică post-secundară prin învăţământ universitar.

Nivelul 5          

Persoana este responsabilă de execuţia activităţilor proprii şi ale grupului pe care îl conduce, având o autonomie personal ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunoştinţe şi competenţe de nivel înalt atât legate de domeniile ocupaţionale, cât şi independente de aceste domenii.
Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învăţământ universitar şi postuniversitar

Cele 5 nivele sunt asimilate urmatoarelor categorii profesionale:

  • Nivel 1 – muncitor
  • Nivel 2 – muncitor calificat
  • Nivel 3 – tehnician/maistru
  • Nivel 4 – inginer/subinginer
  • Nivel 5 –doctor/specialist in stiinte

Cu cat nivelul este mai ridicat cu atat durata cursului este mai mare, atunci cand te decizi să te inscrii la un curs de calificare trebuie să ai in vedere si acest aspect. 

ATENTIE!

 Potrivit legii cursuri de calificarea sau recalificarea adulţilor se vor organiza pentru calificările cuprinse în Registrul naţional al calificărilor profesionale din România. Detalii despre acestea puteti afla consultand site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari: www.anc.edu.ro 

PENTRU A FI SIGUR CĂ VEI OBTINE UN CERTIFICAT DE CALIFICARE RECUNOSCUT OFICIAL MAI TREBUIE SĂ VERIFICI UN LUCRU!

 Dacă firma sau institutia care organizează cursul este autorizată de ANC să desfăsoare acel curs. Pentru asta trebuie sa intrati pe site-ul ANC in sectiunea : Registrul National al Formatorilor autorizati.