“Ancora carierei” este imaginea de sine a fiecaruia. Pentru ca avem valori diferite, scopuri diferite, suntem ghidati de motive si ambitii diferite, ceea ce ne apropie sau ne indeparteaza este ancora carierei pe care ne-am creat-o constient sau nu.

Teoria ancorelor carierei identifica opt tipare distincte de talente, scopuri, nevoi si valori în perceptia proprie, care apar în urma primelor experienţe profesionale. Aceste ancore, pe masura ce se formeaza, determina influente puternice in orientarea carierei.

Ancorele carierei reprezintă un mix între unele dintre valorile personale cu idealul de viaţă, fragmente aptitudinale şi chiar de imagine şi stimă de sine.

1. Competența tehnică, funcțională (Ancora TF.):

Caracterizare generală:

Gravitează în jurul conținutului muncii, iar munca este reprezentată de domeniile tehnice și funcționale. Presupune valorizarea specializării, și nu a preocupărilor pentru conducere. Interesele profesionale sunt cele care ghidează și orientează evoluția persoanelor.

Specializarea constituie oportunitatea învățării și dobândirii competențelor necesare lansării în activități independente sau antreprenoriale.

Descrierea muncii:

Sunt preferate activitățile intrinsec plăcute, agreabile, cele care presupun participare, un grad înalt de autonomie, o mare specializare.

Beneficii și recompense financiare:

Cei cu o asemenea carieră pretind remunerarea în funcție de propria competență, definită prin nivelul de instruire/educație și experiența în muncă; apreciază echitatea externă care presupune compararea propriilor salarii cu cele ale altor persoane cu aceleași abilități, dar care lucrează în alte organizații; preferă recompense sub forma așa-numitelor beneficii portabile. (o asigurare de viață, un program timpuriu de pensionare), și nu bonusurile.

Tipul de recunoaștere:

Valorizează recunoașterea profesională venită din partea colegilor, mai mult decât cea dată de conducere; de asemenea, apreciază oferirea oportunităților pentru autodezvoltare și învățare continuă în domeniul specializării.

2. Competența managerială generală (Ancora MG.):

Caracterizare generală:

Nucleul acestei ancore este constituit de dorința oamenilor de a conduce, de a deveni manageri generali. Specializarea este considerată o capcană; totuși, se admite că este bine să fi cunoscut câteva domenii funcționale și chiar să fii expert în unul dintre ele pentru a avea succes într-o poziție managerială.

Presupune combinația unor abilități, talente și competențe, cum ar fi competența analitică (abilitatea de a identifica, analiza și rezolva probleme în condițiile deficitului de informații), competența interpersonală și intergrupală (capacitatea de a influența, supraveghea, conduce, controla), competența emoțională (capacitatea de a te mobiliza, de a lua decizii fără sentimentul vinovăției etc.).

Descrierea muncii:

Preferă activitățile variate, provocatoare, cu grade înalte de responsabilitate; se identifică cu activitățile de conducere, cu cele care contribuie la obținerea succesului organizațional.

Beneficii și recompense financiare:

Persoanele cu această ancoră așteaptă să fie bine plătite. Se orientează mai mult către echitatea internă (doresc să fie plătite mai bine decât oricine este angajat pe o poziție inferioară). Apreciază recompensele imediate (de genul bonusurilor).

Tipul de recunoaștere:

Promovarea pe poziții cu responsabilități mai înalte este cea mai agreată. Promovările dese sunt un al doilea criteriu de recunoaștere. Însemnele de statut (birouri luxoase,mașini la dispoziție) constituie un alt mod de recunoaștere agreat de manageri.

3. Autonomie/Independență (Ancora AV.):

Caracterizare generală:

Valorizează autonomia, lipsa constrângerilor de orice fel (orare fixe, coduri de ținută vestimentară, reguli impuse de alții etc.). Încrederea în sine, nivelul înalt al responsabilității, profesionalismul îi orientează pe cei cu o asemenea ancoră spre activități autonome, independente.

Descrierea muncii:

Preferă activitățile bine circumscrise (sub raportul scopului, conținutului, duratei, modului de executare etc.), dar nu al mijloacelor, acestea fiind lăsate pe seama lor. Activitățile pe bază de contract, cele temporare sunt considerate acceptabile și chiar dezirabile.

Beneficii și recompense financiare:

Nu acceptă formele de recompensare care presupun constrângeri pe termen lung; dimpotrivă, preferă plata bazată pe merit, pe performanțe.

Tipul de recunoaștere:

Medaliile, premiile, scrisorile de recomandare sunt foarte agreate.

4. Securitate/Stabilitate (Ancora SE.):

Caracterizare generală:

Se valorizează siguranța, certitudinea, predictibilitatea evenimentelor viitoare. Se preferă slujbele cu contracte de muncă pe timp nelimitat, se agreează conformismul.

Descrierea muncii:

Preferă activitățile stabile; sunt axate pe contextul, și nu pe conținutul muncii.

Beneficii și recompense financiare:

Preferă plățile constante, predictibile, pe baza vechimii în activitate. Agreează programele de pensionare și asigurările de viață.

Tipul de recunoaștere:

Dorește recunoașterea pentru loialitate și consecvența performanței.

5. Servirea/dedicarea unei cauze (Ancora SD.)

Caracterizare generală:

Această ancoră se centrează mai mult pe valorile pe care oamenii doresc să le personifice prin activitatea lor, și nu pe talentele/domeniile lor de competență. Orientează spre profesii care presupun altruism, iar mediile organizaționale spre activitățile de resurse umane, spre cele ameliorative.

Descrierea muncii:

Activități ce presupun sprijinirea oamenilor.

Beneficii și recompense financiare:

Persoanele cu asemenea ancore se mulțumesc cu o remunerare corectă pentru contribuția proprie.

Tipul de recunoaștere:

Se dorește obținerea recunoașterii atât de la egali, cât și de la superiori. Cei cu o asemenea ancoră se simt bine când propriile lor valori sunt împărtășite și de ceilalți.

6. Creativitate antreprenorială (Ancora CA.):

Caracterizare generală:

Orientează și susține creativitatea, inventivitatea, dorința de a face și de a obține ceva nou, de a iniția propria afacere care să producă bani. Nu trebuie confundată cu autonomia, uneori presupunând chiar sacrificarea acesteia din urmă.

Descrierea muncii:

Obsedate de nevoia de a crea, dar, o dată realizat un scop, trec la altul și așa mai departe. Caută provocări creative; trăire într-o permanentă stare de neliniște.

Beneficii și recompense financiare:

Proprietatea este problema cea mai importantă; doresc să câștige mult nu pentru că le place bogăția în sine, ci pentru a demonstra că au reușit.

Tipul de recunoașter:

Construirea averilor și a unor organizații de dimensiuni mari. Agreează recunoașterea publică și vizibilitatea personală. Își leagă numele de anumite companii, produse etc.

7. Stil de viață (Ancora SV.):

Caracterizare generală:

Această ancoră presupune echilibrarea carierei (a vieții profesionale) cu viața personală (extraprofesională). Este vorba mai degrabă despre integrarea necesităților individuale, familiale cu cele ale carierei. Se valorizează flexibilitatea deoarece integrarea și echilibrarea celor două domenii se realizează în timp. De asemenea, în prim-plan trec atitudinile organizaționale (care ar trebui să reflecte considerarea preocupărilor personale și familiale), și nu programele specifice.

Descrierea activității:

Este specifică persoanelor care au cariere duble și care nu agreează deplasările dintr-o zonă geografică în alta.

Beneficii și recompense financiare:

Diversificarea formelor respective astfel încât să se răspundă mai bine multiplelor necesități.

Tipul de recunoaștere:

Modalități multiple și flexibile de recunoaștere.

8. Provocare pară (Ancora PR.):

Caracterizare generală:

Persoanele cu această ancoră trăiesc sentimentul că pot obține orice, că pot cuceri pe oricine, și de aceea caută provocări din ce în ce mai dure, mai ales când în calea realizării scopului lor apar o serie de obstacole. Își definesc viața în termeni competitivi.

Descrierea muncii:

Activități variate, solicitante, cu grade crescânde de dificultate. Activitatea are sens numai dacă oferă persoanei oportunități pentru a-și executa abilitățile competitive.

Beneficii și recompense financiare:

Orice tip, orice formă care satisface nevoia de autodepășire, autotestare.

Tipul de recunoaștere:

Legat de performanțele obținute.