Prin Protocolul din 1997 a fost adăugată Convenţiei MARPOL 73/78 o nouă anexă, respectiv Anexa VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave”, protocol la care România a aderat prin Legea nr. 269/2006.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Anexei VI au fost necesare elaborarea şi aprobarea unor norme metodologice. Aceste norme metodologice au fost aprobate de Guvern, în temeiul art. 2 al Legii nr. 269/2006, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78).

Progresele tehnice şi exigenţele tot mai sporite privind protecţia mediului au determinat Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) să revizuiască regulile adoptate în anul 1997 privind prevenirea poluării atmosferei de către nave şi, prin Rezoluţia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin (MEPC), amendând anexa Protocolului din 1997, să adopte Anexa VI revizuită la MARPOL, care a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 1 iulie 2010.

Prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, provocata sau care este legata de activitatile din apele maritime interioare, din marea teritoriala, din zona economica exclusiva si din atmosfera de deasupra acestora se realizeaza în conformitate cu legislatia româna în vigoare si cu conventiile internationale la care România este parte.

Organele române competente stabilesc norme si iau masuri pentru protejarea si conservarea mediului marin, precum si pentru prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin si în legatura cu mentinerea securitatii si a protectiei navigatiei specifice zonei respective si asigura respectarea si aplicarea acestora în porturi, în apele maritime interioare, în marea teritoriala si în zona economica exclusiva ale României.

Masurile luate în aplicarea prevederilor prezentului capitol vizeaza toate sursele de poluare a mediului marin. Ele includ, în special, masurile care limiteaza:

  • evacuarea de substante toxice, daunatoare sau nocive, mai ales substante nedegradabile, provenind din surse terestre, din atmosfera ori prin atmosfera sau prin scufundare;
  • poluarea de catre nave, îndeosebi masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare, a se preveni deversarile, fie ca sunt intentionate sau nu, si pentru a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea navelor si componenta/structura personalului afectat acestora;
  • poluarea provenind de la instalatiile sau aparatura utilizata pentru explorarea ori exploatarea resurselor naturale de pe fundul marii si din subsolul ei, în mod deosebit masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea acestor instalatii si aparaturi si componenta/structura personalului afectat acestora;
  • poluarea provenind de la celelalte instalatii sau aparaturi care functioneaza în mediul marin, aplicând masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea acestor instalatii si aparaturi si componenta/structura personalului afectat acestora.

Este interzisa, potrivit legislatiei în vigoare, poluarea de orice natura a apelor maritime interioare, a marii teritoriale si a zonei economice exclusive, precum si a atmosferei de deasupra acestora, prin orice mod sau mijloace, cum ar fi: deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave ori alte instalatii plutitoare, submersibile sau fixe, de pe aparate de zbor, precum si de catre surse aflate pe tarm a unor substante sau deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum si a altor substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, sau a altor reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului românesc ori sa creeze obstacole în calea utilizarii legitime a marii.

În cazul în care exista motive întemeiate sa se creada ca o nava folosita în scopuri comerciale, care se afla în apele maritime interioare sau în marea teritoriala ori care a trecut sau navigheaza prin zona economica exclusiva a României, a încalcat prevederile legislatiei române sau regulile internationale privind prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, organele române competente sunt în drept sa ceara navei respective explicatii în legatura cu faptele care îi sunt imputate, precum si sa inspecteze aceasta nava, în cazul în care ar refuza sa prezinte explicatiile cerute ori daca explicatiile primite nu concorda cu faptele, iar atunci când elementele de proba o justifica, sa intenteze o actiune judiciara în legatura cu aceasta încalcare, în conformitate cu legislatia româna, si, printre alte masuri necesare, sa ordone, sub rezerva normelor dreptului international, retinerea navei.

ÎN SENSUL PREZENTEI LEGI:

  1. Prin poluarea mediului marin se întelege introducerea de catre orice persoana fizica sau juridica, direct ori indirect, de substante sau energie în mediul marin, când aceasta are sau poate avea efecte vatamatoare, cum ar fi daune aduse resurselor biologice, faunei si florei marine, riscuri pentru sanatatea omului, piedici pentru activitatile marine, inclusiv pescuitului si celorlalte utilizari legitime ale marii, alterarea calitatii apei marii din punct de vedere al întrebuintarii acesteia si degradarea valorilor sale de agrement;
  2. Prin scufundare se întelege:
  3. orice evacuare deliberata de deseuri sau de alte materii de pe nave, aeronave, platforme sau alte lucrari plasate pe mare
  4. orice sabordare pe mare a unor nave, aeronave, platforme sau alte lucruri.

În cazul în care în apele maritime interioare, în marea teritoriala sau în zona economica exclusiva a României are loc o coliziune de nave, o esuare sau o alta avarie maritima, iar actiunile legate de un asemenea eveniment pot avea consecinte daunatoare pentru mediul si fauna marina, precum si pentru apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusiva sau pentru tarmul românesc, organele române competente sunt în drept sa adopte masurile necesare, corespunzator cu paguba efectiva sau cu amenintarea pe care o reprezinta, în scopul apararii împotriva poluarii sau amenintarii cu poluarea, si sa asigure respectarea acestor masuri dincolo de limitele marii teritoriale.

Scufundarea de deseuri în marea teritoriala, zona economica exclusiva a României sau pe platoul continental al României, astfel cum este acesta definit la art. 76 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, nu poate avea loc fara acordul prealabil expres al organelor române competente; acestea au dreptul sa autorizeze, sa reglementeze si sa controleze aceasta scufundare, dupa ce au examinat în modul cuvenit problema împreuna cu celelalte state pentru care aceasta scufundare poate, datorita situatiei lor geografice, sa cauzeze, prin poluare, prejudicii acestora si mediului lor înconjurator.

SANCTIUNI:

Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni :

  • Accesul oricarei nave care are la bord arme nucleare, chimice ori alte arme de distrugere in masa, sau care transporta asemenea arme sau munitie pentru acestea, precum si orice alte marfuri sau produse interzise de legile Romaniei;

80.000.000 la 400.000.000 lei

  • Încalcarea interdictiei poluarea de orice natura a apelor maritime interioare, a marii teritoriale si a zonei economice exclusive, precum si a atmosferei de deasupra acestora, prin orice mod sau mijloace, cum ar fi: deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave ori alte instalatii plutitoare, submersibile sau fixe, de pe aparate de zbor, precum si de catre surse aflate pe tarm a unor substante sau deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum si a altor substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, sau a altor reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului românesc ori sa creeze obstacole în calea utilizarii legitime a marii, precum si aducerea ilegala în tara, în scopul deversarii, aruncarii sau scufundarii în apele maritime interioare, în marea teritoriala sau în zona economica exclusiva a României sau a degajarii în atmosfera de deasupra acestora, de pe nave sau de pe alte instalatii plutitoare sau fixe, de pe aparate de zbor ori vehicule submersibile, de substante ori deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi sau alte substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii sau de alte reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului românesc ori sa creeze obstacole în calea utilizarii legitime a marii, inclusiv în scopuri turistice;  

80.000.000 la 1.500.000.000 lei

Masurile luate potrivit prevederilor prezentului capitol cuprind si acele masuri necesare pentru protejarea si conservarea ecosistemelor rare sau delicate, precum si a mediului de viata al speciilor si organismelor marine al caror numar este în scadere, care sunt amenintate sau pe cale de disparitie.