Proiectul „innoCENT NORD-VEST”  ID POCU 141999, promovează tratamentul egal intre femei si bărbați, pe tot parcursul desfășurării activităților, fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferința, indiferent de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap s.a.

In vederea promovării reale a egalității de gen, proiectul include in curricula cursurilor de competente antreprenoriale subiecte legate de egalitatea de șanse, prin care dorim schimbarea mentalităților către o politica de acceptare, prin antreprenorial sustenabil si durabil.     

Astfel, principiul EGALITATII DE SANSE, a fost respectat si in cadrul cursurilor de Competente Antreprenoriale din cadrul proiectului „innoCENT NORD-VEST” ID POCU 141999,  având ca rezultat: 160 bărbați si 193 femei participanți la cursurile de Competente Antreprenoriale; dintre care un număr de 127 persoane provin din mediul rural si 226 persoane din mediul urban.        

Rata de abandon a cursului a fost de 2% dintr-un număr de 353 persoane înscrise la curs.

Categorii: innoCENT NV