Educatia Interculturala

Astăzi în lumea contemporană, în condiţiile creşterii contactelor, a interacţiunilor, indivizii şi societatea, în general, acordă o atenţie tot mai mare dimensiunii culturale a existenţei. Problematica acestei lumi include numeroase discriminări (rasism, apartheid, sexism), dorinţa popoarelor de autodeterminare şi înţelegere, sărăcia şi foametea, terorismul internaţional, intoleranţa religioasă, fundamentalismul, traficul de Citește mai mult…

ROLUL MOTIVATIEI, AL VOINTEI SI AL ATENTIEI IN FORMAREA PROFESIONALA

Învatarea nu este un fenomen specific uman, ci este prezentă şi la nivelul lumii animale, împletindu-se cu fenomenul adaptarii. Literatura de specialitate abunda in încercări de definire a învăţării. Pentru om, învăţarea reprezintă o formă fundamentală de activitate psihică. În sens larg, învăţarea reprezintă un proces evolutiv, de esenţă informativ-formativă, Citește mai mult…